Proszę do nas zadzwonić +48732106968

+48732106968

Poniedziałek — piątek: 09:00-17:00

New:

Odkryj badania nad depresją

Ilustracja osoby, pacjenta, poszukującego badań klinicznych nad nowymi terapiami i lekami na depresję

Odtwórz film, aby dowiedzieć się więcej:

Cierpisz na depresję? Dowiedz się, jakie korzyści mógłbyś odnieść z udziału w badaniach klinicznych. Skorzystaj z najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań i indywidualnej opieki w trakcie trwania badania.

Spis treści:

1. Czym jest depresja?

2. Jakie są typowe objawy depresji?

3. Jakie są rodzaje depresji?

4. Jakie są możliwe przyczyny depresji?

5. Aktualne możliwości leczenia depresji

6. Aktualny stan badań nad depresją

7. Badania kliniczne dotyczące depresji - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czym jest depresja?

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych XXI wieku. Według definicji Ministerstwa Zdrowia o depresji mówi się "gdy smutne uczucia i negatywne myśli determinują całe życie". Depresja lub epizod depresyjny charakteryzuje się obniżonym nastrojem, apatią i wyraźnym zmniejszeniem zainteresowania lub brakiem przyjemności z wykonywanych czynności. Tym objawom depresji często towarzyszą inne symptomy i powodują znaczny dyskomfort u osób dotkniętych chorobą. Gdy objawy te utrzymują się przez okres co najmniej dwóch tygodni, mówimy wtedy o epizodzie depresyjnym.

Jak często występuje depresja?

Według Ministerstwa Zdrowia szacuje się, że od 16 do 20 na każde 100 osób przynajmniej raz w życiu zostaje dotkniętych depresją lub przewlekłym nastrojem depresyjnym. W ostatnich latach wzrosła liczba osób cierpiących na tę chorobę. Z jednej strony wynika to z faktu, że choroba zyskała większe zainteresowanie wśród społeczeństwa, a z drugiej strony spowodowane jest to również poprawą kryteriów diagnostycznych. Wielu osobom może pomóc terapia lub pozostałe znane formy leczenia depresji, jednak obecny stan wiedzy i możliwości leczenia pozostają niezadowalające.

Kogo dotyka depresja?

Depresja może pojawić się po raz pierwszy w każdym wieku. Prawdopodobieństwo to znacznie wzrasta w okresie dojrzewania i osiąga szczyt między 20 a 30 rokiem życia. Osoby młodsze między 18 a 29 rokiem życia wykazują objawy trzykrotnie częściej niż osoby po 60 roku życia. Jednak przypadki wystąpienia pierwszego epizodu w starszym wieku nie należą do rzadkości. Ponadto, kobiety cierpią na depresję częściej niż mężczyźni.

2. Jakie są typowe objawy depresji?

Nie wszystkie objawy depresji muszą wystąpić, aby postawiona została diagnoza, dlatego też każde podejrzenie choroby powinno zostać skonsultowane ze specjalistą. Do najczęstszych objawów należą:

 • obniżony nastrój przez większość dnia utrzymujący się przez długi okres czasu (dwa tygodnie lub dłużej)
 • utrata zainteresowań lub wyraźnie mniejsza przyjemność czerpana z czynności dnia codziennego
 • znacząca utrata masy ciała bez stosowania diety, przyrostu masy ciała lub zmiany apetytu
 • bezsenność lub nadmierne spanie
 • uczucie niepokoju
 • zmęczenie i utrata energii
 • niskie poczucie własnej wartości lub silne poczucie winy
 • osłabione myślenie i koncentracja lub trudności w podejmowaniu decyzji
 • nawracające myśli o śmierci, myśli samobójcze lub próby samobójcze.

Depresja może więc powodować zarówno objawy fizyczne, jak i psychiczne. Często osoby dotknięte chorobą stają się coraz bardziej wycofane. Oznacza to, że osoby z ich otoczenia mogą nie zauważyć zmian i cierpienia psychicznego. A nawet jeśli krewni i przyjaciele oferują wsparcie, osoby dotknięte chorobą często je odrzucają i nie szukają pomocy medycznej lub robią to dopiero w późnym stadium. Jeśli dojdzie u nich do pojawienia się myśli samobójczych, należy natychmiast wdrożyć leczenie.

3. Jakie są rodzaje depresji?

Depresja występuje w wielu różnych formach. Niektóre są mniej dotkliwe, ale wszystkie ograniczają osobę dotkniętą chorobą. Typ depresji określa lekarz lub terapeuta. Najczęstsze rodzaje depresji to:

4. Jakie są możliwe przyczyny depresji?

Spektrum możliwych przyczyn depresji jest tak szerokie, jak różne są obrazy kliniczne. Nie można z całą pewnością stwierdzić, co dokładnie wyzwala depresję. Prawdopodobnie w każdym przypadku dochodzi do połączenia kilku czynników - mogą to być zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne:

 • okoliczności psychologiczne, takie jak stres, smutek, samotność, nadmierne wymagania,
 • traumatyczne doświadczenia, takie jak przemoc domowa czy znęcanie się,

ale także warunki fizyczne takie jak:

 • predyspozycje genetyczne,
 • zaburzenia równowagi lub niedobory pewnych neuroprzekaźników w mózgu lub
 • wpływy hormonalne.

Różne modele wyjaśniające rozwój depresji przyglądają się tym czynnikom i w coraz większym stopniu szukają przyczyn w obszarze genetycznym lub psychospołecznym.

5. Aktualne możliwości leczenia depresji

W wielu przypadkach depresja może być leczona psychoterapią lub lekami. Celem leczenia jest poprawa nastroju i napędu osoby dotkniętej chorobą oraz złagodzenie dolegliwości takich jak zaburzenia snu czy utrata apetytu.

Terapia farmakologiczna depresji może na przykład pomóc pozytywnie wpłynąć na równowagę neuroprzekaźników w mózgu. Jednak depresję można czasem wyleczyć bez leków: W ramach leczenia psychoterapeutycznego - zwanego najczęściej terapią - dostępne są różne nurty terapeutyczne. Należą do nich terapia poznawczo-behawioralna, podejście psychodynamiczne i terapia systemowa.

Inne możliwości leczenia

Inne podejścia do leczenia depresji obejmują powtarzalną przezczaszkową stymulację magnetyczną, czy też stosowanie strategii samopomocy i aktywność fizyczna.

Jakie są szanse na wyleczenie z depresji?

Przebieg depresji jest bardzo zróżnicowany. Niektórzy cierpiący doświadczają mniej lub bardziej krótkotrwałego epizodu depresyjnego tylko raz w życiu. U innych epizody powtarzają się przez lata, a jeszcze inni cierpią na depresję permanentnie przez długi okres czasu.

Nie da się bardzo precyzyjnie określić szans na wyleczenie z depresji - czy to przewlekłej, czy nie. Choroba rzadko znika sama, ale można z nią walczyć. Konsekwentne leczenie może pomóc wielu osobom, dlatego tak ważne jest, aby jak najwcześniej szukać pomocy terapeutycznej i medycznej.

6. Aktualny stan badań nad depresją

Oprócz badań klinicznych zajmujących się lekami i podejściami terapeutycznymi (patrz kolejny rozdział: Badania kliniczne nad depresją), w ostatnich latach nauka coraz częściej skupia się na badaniach nad genetycznymi przyczynami depresji. Jak poinformowało niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w artykule z 2018 roku na temat depresji, międzynarodowy zespół badaczy odkrył 30 nowych genów, które przyczyniają się do rozwoju depresji. Na tej podstawie można opracować nowe terapie i leki przeciw tej chorobie.

7. Badania kliniczne dotyczące depresji - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Badania kliniczne przyczyniają się do postępu badań w danym obszarze terapeutycznym - a tym samym do poprawy samopoczucia osób dotkniętych chorobą. Badania kliniczne dotyczące depresji poprawiły na przykład kryteria diagnostyczne tej choroby. Dzięki temu depresja może być teraz częściej i wcześniej rozpoznawana i leczona.

W leczeniu depresji dostępne są różne leki i terapie, ale nie prowadzą one do pozytywnych rezultatów u wszystkich cierpiących. Obecne badania kliniczne sprawdzają, które leki i podejścia terapeutyczne działają najlepiej u poszczególnych chorych. Biorąc udział w badaniach klinicznych dotyczących depresji, możesz skorzystać z najnowszych wyników i postępów w badaniach.

Grafika przedstawiająca dwie osoby komunikujące się z placówką służby zdrowia.

O ClinLife

Grafika przedstawiająca dwie osoby komunikujące się z placówką służby zdrowia.

ClinLife to darmowa platforma dla pacjentów, która pozwala im bezpiecznie znaleźć i zgłosić się do odpowiednich badań klinicznych. Bezpieczeństwo i prywatność danych są dla nas najwyższym priorytetem.

Czytaj dalej

Nasza obietnica ochrony danych

Więcej informacji