Proszę do nas zadzwonić +48732106968

+48732106968

Poniedziałek — piątek: 09:00-17:00

New:

Informacje dotyczące ochrony danych na stronie internetowej ClinLife

Na tej stronie informujemy o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Clariness GmbH, Schillerstr. 44, 22767 Hamburg w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej i umieszczonych na niej ofert, oraz do jakich celów te dane są wykorzystywane, gdy użytkownik

  • odwiedza naszą stronę internetową i dokonuje rejestracji (por. poniżej pkt 2),
  • udziela nam zgody na przysyłanie informacji o aktualnych badaniach klinicznych (Newsletter) (por. poniżej pkt 3) lub
  • zgłasza się na wybrane badania kliniczne poprzez Portal ClinLife (por. poniżej pkt 4)

Poza tym udostępniamy Informacje o prawach użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych.

Dane użytkowników przetwarzamy zgodnie z prawnymi przepisami o ochronie danych obowiązującej od dnia 25 maja 2018 wersji rozporządzenia (EU) 2016/679 (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – „RODO“)

Clariness GmbH dalej będzie zwana również „ClinLife“.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych użytkownika?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest

Clariness GmbH

Schillerstr. 44

22767 Hamburg

2. Informacje o ochronie danych dla odwiedzających strony internetowe ClinLife

2.1. Jakie dane są przetwarzane podczas odwiedzania stron internetowych?

W momencie każdorazowego otwarcia strony internetowej ClinLife serwery ClinLife automatycznie gromadzą różnorakie dane dotyczące systemu komputerowego uzyskującego dostęp do strony („Server-Logfiles”).

Są to:

adres IP (ew. w anonimowej formie)

rodzaj i wersja przeglądarki internetowej

wykorzystywany system operacyjny

adres strony, z której nastąpiło przekierowanie (referrer URL)

nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

godzina zapytania serwera

ClinLife wykorzystuje te dane dostępowe, by umożliwić dostęp do strony internetowej, rozpoznawać i usuwać występujące ewentualnie problemy techniczne oraz zapobiegać i ewentualnie ścigać nadużycia oferty ClinLife.

Ponadto ClinLife zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych dostępowych w anonimowej formie, tzn. bez możliwości zidentyfikowania użytkownika, do celów statystycznych i do ulepszania strony internetowej (w tym celu także por. poniżej pkt 5).

Podstawę prawną do przetwarzania danych dostępowych jako danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na tym, że poprzez przetwarzanie danych udostępniamy użytkownikowi stronę internetową oraz możemy ulepszać usługi ClinLife.

2.2. W jaki sposób przetwarzane są dane podawane przez użytkownika podczas rejestracji?

Do korzystania ze strony internetowej ClinLife konieczna jest rejestracja. W celu rejestracji użytkownik musi podać swój adres email oraz swoje imię i nazwisko („dane obowiązkowe”). Użytkownik udostępnia ClinLife te dane będąc świadomym niniejszych postanowień o ochronie danych. Bez tychże (obowiązkowych) danych korzystanie ze strony internetowej ClinLife nie jest możliwe.

Oprócz danych obowiązkowych użytkownik może dobrowolnie udostępnić dodatkowe informacje („dane uzupełniające”) (np. płeć, data urodzenia, kod pocztowy, numer telefonu, priorytety zainteresowań odnośnie badań klinicznych).

Dane zgromadzone w ramach rejestracji (dane obowiązkowe i uzupełniające) są zapisywane przez ClinLife w osobistym profilu użytkownika i przetwarzane w celu identyfikacji użytkownika w chwili dostępu do opartych o sieć usług ClinLife oraz personalizacji treści oferty usług.

Podstawę prawną do przetwarzania danych dostępowych jako danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnianiu użytkownikowi usług opartych o sieć.

2.3. Jakie skutki powstają z faktu wykorzystywania tzw. ciasteczek (plików cookie)?

Podczas odwiedzin strony internetowej na komputerze użytkownika w przeglądarce internetowej zapisywane będą informacje w formie tzw. plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki z danymi konfiguracyjnymi zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera ułatwiające korzystanie ze strony internetowej. Wykorzystywane tu pliki cookie to tzw. pliki cookie sesji, które przeglądarka internetowa usuwa po wylogowaniu.

ClinLife współpracuje z partnerami reklamowymi, którzy pomagają kształtować ofertę internetową w sposób bardziej interesujący dla użytkownika. W związku z tym podczas odwiedzania stron internetowych na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane będą także pliki cookie przedsiębiorstw partnerskich. Mowa tu o tymczasowych/trwałych plikach cookie, które kasowane są automatycznie po upływie określonego czasu (trwałość od 1 miesiąca do 10 lat). Pliki cookie naszych przedsiębiorstw partnerskich również nie zawierają żadnych danych osobowych. Gromadzimy jedynie dane pseudoanonimowe przypisane do ID użytkownika. Dotyczy to np. danych o tym, jakimi tematami interesował się użytkownik, czy zarejestrował się na badania kliniczne, jakie schorzenia były wyszukiwane itd. Niektórzy z naszych partnerów gromadzą przy tym, oprócz informacji o stronach internetowych, również informacje o tym, jakie strony użytkownik odwiedzał wcześniej lub jakimi produktami się interesował, aby móc wyświetlić mu reklamy najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom. Te dane pseudoanonimowe nigdy nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkownika.

Retargeting

Strony internetowe ClinLife wykorzystują tzw. technologie retargetingu, jak np. Pixel firmy Facebook Ireland Limited. Korzystamy z tych technologii, by kształtować naszą ofertę internetową w sposób bardziej interesujący dla użytkownika. Technika ta umożliwia nam prezentowanie użytkownikom Internetu, którzy wcześniej interesowali się ClinLife oraz badaniami klinicznymi, reklam na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych, odpowiadających zainteresowaniom użytkownika Internetu reklam jest dla niego z reguły bardziej interesujące niż reklam niespełniających tych warunków. Wyświetlanie elementów reklamowych na stronach internetowych naszych partnerów opiera się na technologii plików cookie i analizie wcześniejszego zachowania użytkownika w sieci. Ta forma reklamy prezentowana jest całkowicie anonimowo. Żadne dane personalne nie są zapisywane, a profile zachowań sieciowych nie są łączone z danymi personalnymi użytkowników.

Jeżeli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych i zaakceptował w ustawieniach swojej przeglądarki pliki cookie, oznacza to dla nas, że wyraża on chęć korzystania z produktów i usług ClinLife oraz wyraża zgodę na związane z tym wykorzystanie plików cookie i innych technologii, jak to opisano w naszej polityce prywatności.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

Użytkownik może tak ustawić przeglądarkę internetową, by pliki cookie były akceptowane tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę. Jeżeli użytkownik chce zaakceptować wyłącznie pliki cookie od ClinLife, ale nie pliki cookie naszych usługodawców i partnerów, może on wybrać w przeglądarce internetowej ustawienie „blokuj pliki cookie od zewnętrznych podmiotów”.

Jeżeli użytkownik korzysta z komputera używanego przez wiele osób, który jest tak ustawiony, że akceptowane są pliki cookie i flash cookie, polecamy zawsze całkowicie wylogować się po zakończeniu przeglądania.

Podstawę prawną do przetwarzania danych dostępowych jako danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na tym, że poprzez przetwarzanie danych mamy możliwość dokonywania statystycznej ewaluacji dotyczącej użytkowania naszej strony internetowej oraz optymalizacji naszych ofert internetowych dla użytkowników.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, sieciową usługę analityczną firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej wygenerowane przez plik cookie są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Adres IP użytkownika przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analitics nie jest przez Google łączony z innymi danymi. Dodatkowo na niniejszej stronie internetowej uzupełniliśmy Google Analitics o kod „anonymiseIP”. Gwarantuje to maskowanie adresu IP użytkownika tak, że wszystkie dane gromadzone są anonimowo. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej i do wykonywania na rzecz administratora niniejszej strony internetowej dalszych usług związanych z jej użytkowaniem jak i z użytkowaniem Internetu. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, iż w takim wypadku użytkownik być może nie będzie w stanie korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym ich wymiarze.

Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google wygenerowanych przez plik cookie danych odnoszących się do korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej (łącznie z jego adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de[WB1] . Alternatywnie do użycia wtyczki przeglądarki, szczególnie przy przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na ten link (Patients should be able to opt out from Google Analytics tracking at any time.

After successful opt-out user is presented with following message: You are successfully excluded from the Google Analytics measurement.). Utworzony zostanie plik cookie opt-out, który zapobiegać będzie przyszłemu gromadzeniu danych użytkownika w momencie odwiedzania niniejszej strony internetowej. Plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce internetowej i tylko na naszej stronie internetowej i jest zapisywany na komputerze użytkownika. Jeżeli użytkownik usunie pliki cookie w tej przeglądarce, będzie musiał ponownie utworzyć plik cookie opt-out. [Przyp. Uwagi dotyczące włączenia pliku cookie opt-out znajdują się pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable].

Google Analytics wykorzystywane jest przez nas również, aby do celów statystycznych analizować dane z AdWords. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może deaktywować tę funkcję korzystając z menadżera ustawień reklam Google (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl ) .

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje raporty Google Analytics na temat cech demograficznych, w których używane są dane z reklam Google odpowiadających zainteresowaniom użytkownika jak również dane użytkowników od zewnętrznych podmiotów (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie mogą być odniesione do żadnej konkretnej osoby i mogą być w każdej chwili deaktywowane poprzez ustawienia reklam.

Dalsze informacje o wykorzystaniu danych do celów reklamowych przez Google, o możliwościach ustawień i sprzeciwu użytkownik może uzyskać na stronach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do prezentacji reklam“) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Zdecyduj, jakie reklamy będzie Ci pokazywać Google“).

Korzystanie z Google Analytics odbywa się zgodnie z warunkami, co do których niemieckie urzędy ochrony danych porozumiały się z Google. Informacje podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Bezpieczeństwo danych:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Mouseflow

Niniejsza strona internetowa korzysta z Mouseflow, narzędzia analizy sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Przetwarzanie danych służy analizie niniejszej strony internetowej i odwiedzających ją użytkowników. W związku z tym gromadzone i zapisywane są dane w celach marketingowych i w celu optymalizacji. Z tych danych mogą być pod pseudonimem tworzone profile użytkowania. Do tego celu użyte mogą być pliki cookie. Narzędzie analizy sieciowej Mouseflow rejestruje losowo wybrane pojedyncze odwiedziny strony internetowej (jedynie z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstaje protokół ruchu myszy oraz kliknięć z zamiarem wyrywkowego odtworzenia pojedynczych odwiedzin strony internetowej i znalezienia możliwości dokonania poprawek na stronie. Dane zebrane za pomocą Mouseflow nie będą bez wyrażenia odrębnej zgody zainteresowanych wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających tę stronę internetową jak również łączone z danymi osobowymi użytkownika pod pseudonimem. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem prawnym do bezpośredniej komunikacji z klientem i do zgodnego z zapotrzebowaniem projektowania strony internetowej. Użytkownik ma w dowolnym momencie wynikające z jego szczególnej sytuacji prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opierającego się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Dodatkowo użytkownik może deaktywować rejestrację odwiedzin na wszystkich stronach internetowych, które wykorzystują Mouseflow, globalnie dla aktualnie używanej przeglądarki klikając na poniższy link: https://mouseflow.de/opt-out/.

2.4. Jakie możliwości daje rejestracja przez sieci społecznościowe (social sign-in) i jakie dane są przy tym przetwarzane?

Użytkownik może szybko i w prosty sposób zarejestrować się w serwisie ClinLife korzystając ze swojego konta Facebook lub Google.

Wymogiem jest wcześniejsze posiadanie konta Facebook lub Google albo jego utworzenie.

O ile użytkownik wyraża chęć korzystania z tej funkcji, zostanie on najpierw przekierowany na stronę serwisu Facebook / Google. Tam wymagane będzie zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Dane logowania użytkownika pozostają dla nas nieznane. Jeżeli użytkownik wcześniej zalogował się na serwisie Facebook lub Google, krok ten zostanie pominięty.

Następnie Facebook / Google poinformuje użytkownika, jakie dane zostaną nam przekazane. Potwierdzenie tego kroku odbywa się za pomocą przycisku „OK”. Konto użytkownika tworzymy z wykorzystaniem przesłanych do nas danych. Nie tworzymy żadnego trwałego, wykraczającego ponad wyżej wymienione, połączenia między kontem użytkownika w naszym serwisie a jego kontem w serwisie Facebook / Google. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych serwisu Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/) i Google (https://www.google.com/policies/privacy/), by poznać cel i rodzaj gromadzenia danych oraz sposób ich dalszego przetwarzania przez te serwisy, jak również prawa użytkownika odnośnie tych procesów i opcji ustawień ochrony sfery prywatności.

ClinLife przetwarza dane osobowe przekazane przez właściwego dostawcę usług (Facebook, Google) w ramach rejestracji użytkownika (por. powyżej pkt 2.2.)

2.5. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane obowiązkowe i uzupełniające przekazane przez użytkownika (por. pkt 2.2.) w procesie rejestracji są usuwane w chwili usunięcia konta użytkownika, o ile postanowienia prawne nie wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.

Odnośnie usuwania plików cookie wskazuje się na zapisy zawarte powyżej w punkcie 2.3.

Podstawę prawną do usunięcia powyższych danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapisanej w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadzie minimalizacji danych.

3. Informacje o ochronie danych dla abonentów newsletter ClinLife

Na stronie internetowej ClinLife dla zarejestrowanych użytkowników istnieje możliwość subskrypcji newslettera dotyczącego wybranych zakresów tematycznych oraz aktualnych badań klinicznych. W tym celu konieczne jest udzielenie przez użytkownika zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na przetwarzanie jego nieodzownych w tym celu danych osobowych.

3.1. Co dzieje się, gdy użytkownik zasubskrybuje newsletter?

Do subskrypcji newslettera wykorzystywana jest tzw. procedura double opt-in, tzn. newsletter będzie wysłany drogą mailową dopiero wtedy, gdy użytkownik wcześniej wyraźnie potwierdził, że usługa newslettera ma zostać aktywowana. Wówczas na podany adres email zostaje wysłany mail z powiadomieniem i prośbą do użytkownika o potwierdzenie, że chce on otrzymywać newsletter, poprzez kliknięcie jednego z zawartych w tym mailu linków.

W wypadku subskrypcji newslettera prowadzone jest przetwarzanie obowiązkowych i uzupełniających danych (por. w tym celu powyżej pkt 2.2.) zapisanych w profilu użytkownika w celu jego wysyłki (adres email), jego personalizacji (imię i nazwisko) jak również personalizacji jego treści (np. kod pocztowy i podane przez użytkownika priorytety zainteresowań odnośnie badań klinicznych).

Użytkownik udziela swojej zgody na subskrypcję newslettera będąc świadomym niniejszych postanowień o ochronie danych i opisanych powyżej procesów przetwarzania danych.

Podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które prowadzono ze względu na udzielenie na nie zgody do momentu jej wycofania. Właściwe oświadczenie woli można złożyć klikając na link umieszczony w newsletterze; ponadto użytkownik może wykorzystać możliwości nawiązania kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym podane w punkcie 8. Użytkownik nie będzie otrzymywał newslettera po wycofaniu zgody.

4. Informacje o ochronie danych odnośnie zgłoszenia użytkownika na badania kliniczne

Strona internetowa ClinLife może być wykorzystywana nie tylko do pozyskiwania ogólnych informacji na temat badań klinicznych, lecz także do zgłoszenia się do udziału w badaniach klinicznych przez zarejestrowanych użytkowników („Zgłoszenie na badania kliniczne“). Do zgłoszenia się na badania kliniczne konieczne jest udzielenie wyraźnej zgody na związane z nim przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). Zgoda wyrażana jest tylko na jedno konkretne badanie kliniczne. W wypadku chęci zgłoszenia się na więcej niż jedno badanie kliniczne konieczne jest wyrażenie osobnej zgody na każde badanie.

4.1. Jakie dane osobowe gromadzone są w procesie zgłoszenia na badania kliniczne?

W procesie zgłoszenia na badania kliniczne użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, o ile mogą one być istotne dla kwalifikacji użytkownika do konkretnych badań. Dotyczy to z reguły również informacji o stanie zdrowia użytkownika („szczególne kategorie danych osobowych” w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO). Użytkownik udostępnia ClinLife odpowiednie dane na podstawie wyraźnej, dobrowolnie udzielonej zgody i będąc świadomym niniejszych postanowień o ochronie danych. Bez znajomości wymaganych danych ClinLife może nie być w stanie świadczyć pewnych usług i ofert w całości lub w części.

Podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4.2. Jakie inne procesy przetwarzania danych są prowadzone?

Dane użytkownika zgromadzone w ramach zgłoszenia na badania kliniczne są przez ClinLife zapisywane w osobistym profilu użytkownika i przetwarzane w celu weryfikacji kwalifikacji użytkownika do udziału w konkretnych badaniach klinicznych. Ponadto dane te wykorzystywane są przez ClinLife do komunikacji z użytkownikiem w ramach procesu kwalifikacji na badania kliniczne. Dane użytkownika są także ujawniane biorącemu w badaniach ośrodkowi badań klinicznych, o ile użytkownik wyraźnie udzielił na to zgody i z punktu widzenia ClinLife może kwalifikować się do udziału w badaniach. Ujawnione dane mogą być następnie wykorzystane przez ośrodek badań klinicznych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem. Poza tym dane zgromadzone przez ClinLife mogą zostać przez ClinLife uzupełnione o informacje dotyczące statusu w procesie kwalifikacji na badania kliniczne („informacje o statusie”). ClinLife wykorzystuje dane o statusie wyłącznie w celu wspierania pełnomocników ośrodka badań klinicznych w procesie nawiązania kontaktu z użytkownikiem i/lub weryfikacji zgłoszenia użytkownika na badania a także w celu przeprowadzenia ewaluacji statystycznej (por. w tym celu poniżej pkt 5.).

Podstawę prawną do przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4.3. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie zgłoszenia na badania kliniczne w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które prowadzono ze względu na udzielenie na nie zgody do momentu jej wycofania. Właściwe oświadczenie woli można złożyć poprzez email na adres [email protected] lub pisemnie na adres Clariness GmbH, Schillerstr. 44, 22767 Hamburg; ponadto użytkownik może wykorzystać możliwości nawiązania kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym podane w punkcie 8.

Użytkownik może ograniczyć wycofanie zgody do niektórych danych. Wycofanie zgody – także ograniczone do niektórych danych – może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych usług przez użytkownika (w szczególności brakiem możliwości weryfikacji jego zgłoszenia do udziału w badaniach klinicznych).

4.4. Jak długo przechowywane są dane osobowe zebrane w procesie zgłoszenia na badania kliniczne?

W momencie wycofania zgody dane wprowadzone przez użytkownika (por. pkt 4.1.) zostają usunięte, o ile przepisy prawa nie nakazują dłuższego ich przechowywania. Jeżeli użytkownik ograniczył wycofanie zgody to niektórych danych, następuje usunięcie tylko tych danych, których dotyczy wycofanie zgody, jak opisano powyżej.

Jeżeli użytkownik nie wycofa swojej zgody, dane przetwarzane będą w okresie dokładnie przewidzianym w oświadczeniu o udzieleniu zgody a potem zostaną usunięte.

Podstawę prawną do usunięcia danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapisanej w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadzie minimalizacji danych.

5. Wykorzystywanie danych anonimowych

ClinLife dokonuje anonimizacji danych pozyskanych od użytkownika i wykorzystuje je wyłącznie do celów ewaluacji statystycznej.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w celu ich anonimizacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapisanej w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO zasadzie minimalizacji danych i naszej chęci optymalizacji kryteriów kwalifikacji na badania kliniczne względnie tworzenia kwestionariuszy do przyszłych badań klinicznych.

6. Przesyłanie i przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

6.1. ClinLife jest upoważniony do przekazywania danych użytkownika tym podmiotom trzecim, z którymi współpracuje przy świadczeniu usług (np. przedsiębiorstwo usług telekomunikacyjnych). Przekazywanie danych jest ograniczone do celów współpracy, a podmioty trzecie współpracujące z ClinLife są upoważnione do wykorzystywania tych danych jedynie w sposób konieczny do świadczenia usług.

Podstawę prawną do powyżej opisanego przekazywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na chęci ulepszania procesów i naszych usług.

6.2. Ponadto ClinLife może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim

6.2.1. Gdy użytkownik wyraźnie udzieli zgody na ich przekazywanie (np. do ośrodka badań klinicznych przeprowadzającego badania, do których użytkownik się zgłosił). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.2.2. Gdy, ClinLife posiadać będzie wykonalny względnie prawomocny sądowy lub urzędowy nakaz ujawnienia i/lub przekazania danych podmiotom trzecim lub gdy ClinLife zobowiązany jest do ujawnienia i/lub przekazania danych podmiotom trzecim na podstawie obowiązku prawnego także bez powyższego nakazu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zaspokojeniu uzasadnionych roszczeń.

6.2.3. Gdy ujawnienie i/lub przekazanie danych jest konieczne, by w sposób dozwolony przez prawo doprowadzić do zaprzestania niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania oferty internetowej lub poszczególnych usług – w szczególności w wypadku naruszenia warunków użytkowania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykrywaniu i ściganiu bezprawnych zachowań.

6.3. W innych wypadkach niż wymienione w niniejszej polityce prywatności ClinLife nie będzie przekazywać danych użytkownika podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

Podstawę prawną do przekazywania danych osobowych w wypadku udzielenia wyraźnej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Prawa użytkownika

Użytkownik posiada następujące prawa. Ich dochodzenie będzie procedowane bezzwłocznie i nie będzie działać na niekorzyść użytkownika.

Prawo do udzielenia informacji (art. 15 RODO): Użytkownik może – bez ponoszenia opłat – domagać się od ClinLife informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, z jakiego pochodzą źródła i do jakiego(ch) celu(ów) są przetwarzane oraz – o ile ma to znaczenie – jakim odbiorcom względnie rodzajom odbiorców dane te są przekazywane. Odpowiedź na zapytania o udzielenie informacji nadchodzące droga elektroniczną będzie udzielana również tą drogą.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów ClinLife lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również w wypadkach w których przetwarzanie realizowane jest w interesie publicznym (art. 6 ust. 1. lit. e) RODO). Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw, ClinLife zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że ClinLife będzie w stanie podać konieczne, zasługujące na ochronę powody do ich przetwarzania, które to są ważniejsze niż interesy, prawa i swobody użytkownika lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W wypadku, gdy ClinLife przetwarza dane osobowe w celach informowania o swoim spektrum usług (zwanych dalej „celami marketingowymi”), użytkownik ma prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w tych celach. W wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych ClinLife zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych użytkownika w tych celach.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownik ma prawo wymagać wydania mu danych osobowych udostępnionych przez niego ClinLife w ustrukturyzowanym, powszechnym w użyciu, czytelnym maszynowo Formacie, o ile przetwarzanie tych danych opiera się o udzieloną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub gdy ich przetwarzanie następuje w związku z wywiązywaniem się z umowy zawartej z użytkownikiem lub w związku z przeprowadzeniem działań poprzedzających jej zawarcie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Jeżeli dane osobowe są niepoprawne lub niepełne, możliwe jest domaganie się ich sprostowania lub uzupełnienia. Sprostowanie danych powoduje po stronie ClinLife powstanie obowiązku poinformowania o sprostowaniu wobec wszystkich odbiorców, którym niepoprawne dane zostały przekazane, o ile w wyjątkowych sytuacjach nie jest to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO): Użytkownik może domagać się niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy (i) minął okres, w którym dane były niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub nie istnieje już przyczyna, dla której dane zostały zebrane, (ii) przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie użytkownika i zgoda ta została wycofana, (iii) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych i dalsze ich przetwarzanie nie może być wobec tego kontynuowane lub (iv) brak jest podstawy prawnej do przetwarzania danych albo przestała ona obowiązywać. ClinLife jest zobligowany do zachowania istniejących obowiązków przechowywania danych oraz do przestrzegania zasługujących na ochronę interesów prawnych stojących w sprzeczności z usunięciem danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): Przetwarzanie danych osobowych należy ograniczyć, (i) na czas sprawdzania przez ClinLife negowanej poprawności danych, (ii) gdy od początku było ono niedozwolone, ale wpłynął sprzeciw użytkownika wobec ich usunięcia, (iii) po osiągnięciu jego celu, gdy użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia roszczeń prawnych oraz (iv) w trakcie sprawdzania sprzeciwu użytkownika. W czasie, gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, ClinLife prowadzi je wyłącznie (i) za zgodą użytkownika lub (ii) gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych albo (iii) w celu ochrony praw innej osoby lub ze względu na ważny interes publiczny.

Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO w związku z § 19 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)): Użytkownik ma prawo do skierowania skargi do organu nadzorczego.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO): Użytkownik ma prawo do wycofania w każdej chwili udzielonej ClinLife zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego brzmią:

Clariness GmbH

Schillerstraße 44

22767 Hamburg

telefon: +49 (40) 298 678 00

telefax: +49 (40) 298 678 09

email: [email protected]

Dane kontaktowe pełnomocnika d/s ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego brzmią:

Mein Datenschutzbeauftragter.de

Rudolf‐Diesel‐Straße 10

23617 Stockelsdorf

email: [email protected]

Korzystając z powyższych danych kontaktowych można dochodzić od podmiotu odpowiedzialnego jak i jego pełnomocnika ds. ochrony danych praw wymienionych w pkt. 7, jak również zadawać ogólne pytania dotyczące ochrony danych oraz zgłaszać własne uwagi.

Hamburski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolnego Dostępu do Informacji (Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI)) jest właściwym miejscowo organem nadzorczym. Czuwa on nad zachowaniem prawa o ochronie danych w obszarze niepublicznym w Hamburgu. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość nawiązania kontaktu z organem nadzorczym.

Dane kontaktowe brzmią:

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Johannes Caspar

Klosterwall 6 (Block C)

20095 Hamburg

tel.: + 49 40 / 428 54 – 4040

fax: +49 40 / 428 54 – 4000

email: [email protected]

9. Linki do innych stron internetowych

Jeżeli niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych usługodawców, niniejsza polityka prywatności nie znajduje dla nich zastosowania. ClinLife nie ma wpływu na zachowanie przez administratorów tych stron internetowych postanowień o ochronie danych, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji tam przedstawionych.

10. Zmiana polityki prywatności

ClinLife zastrzega sobie prawo do możliwości dostosowania niniejszej polityki prywatności w razie potrzeby do zmienionych warunków merytorycznych lub prawnych.

11. Usługodawca i jednostka odpowiedzialna

Clariness GmbH, Schillerstraße 44, 22767 Hamburg

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Hamburgu (Amtsgericht Hamburg) HRB 108294

Prezes: Michael Stadler

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE-248331129

Stan: maj 2018